Cechy dobrego listu motywacyjnego

Podobnie jak w przypadku CV, nie istnieje coś takiego jak jeden uniwersalny wzór listu motywacyjnego, który można rozsyłać do wszystkich pracodawców. List motywacyjny jest za każdym razem konstruowany w oparciu o wymagania konkretnego stanowiska pracy. Stanowi odpowiedź na ofertę pracy i musi być zgodny z oczekiwaniami pracodawcy. Nawet jeśli nazwa stanowiska jest taka sama, to nie znaczy, że obowiązki będą identyczne.

List motywacyjny powinien zostać napisany na maszynie lub komputerze. Odręczny musi być jedynie podpis. Należy go napisać w sposób przejrzysty, czytelny, ma charakteryzować się dobrym stylem i być wolnym od błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych. Wszystko to wiele mówi o możliwościach intelektualnych kandydata.

Liczy się estetyka. Lepiej jest nie stosować różnego rodzaju udziwnień, chyba że starasz się o stanowisko, na którym jest to mile widziane przez pracodawcę (dotyczy to szczególnie branż, w których ważna jest kreatywność, np. marketing, reklama). We wszystkich innych przypadkach bardziej właściwy będzie stonowany ton, standardowa czcionka.

Pracodawca oczekuje konkretnych informacji, podanych w zrozumiałej formie. Nie stosuj w liście motywacyjnym słów potocznych, slangu, ani nie pisz językiem wybitnie specjalistycznym. Należy zachować równowagę pomiędzy sztywnością formy, a nadaniem mu pewnych cech oryginalnych. Zawsze jednak, nawet gdy zdecydujesz się na niekonwencjonalny styl listu, musisz pamiętać, aby trzymać się podstawowych zasad kultury osobistej.

W większości przypadków dobrze widziany jest pewien stopień asertywności kandydata (nie mylić z agresją). Lepiej nie używać zwrotów świadczących o braku pewności siebie takich jak: „Mam wrażenie…”, „Być może…”, „Prawdopodobnie mógłbym…”, „Jeśli…”.

Dobrym pomysłem jest ukazanie siebie jako osoby pozytywnie nastawionej, zainteresowanej otrzymaniem pracy. Można napisać o tym wprost: „Bardzo zainteresowało mnie Państwa ogłoszenie…”, „chciałbym pracować w Państwa firmie” itp. Odwołaj się do informacji o firmie, które zdobyłeś, a więc do tego czym się firma zajmuje, co o niej wiesz, dlaczego wybrałeś właśnie tę firmę spośród innych i dlaczego ubiegasz się o to stanowisko.

W liście motywacyjnym nie należy poruszać kwestii finansowych. Jest to nietaktowne. Bardziej cenione będzie zostawienie tej sprawy aż do czasu rozmowy kwalifikacyjnej. Warto również wiedzieć, że podawanie wysokości zarobków na obecnie zajmowanym stanowisku prawie nigdy nie działa na korzyść kandydata. Jeśli są wyższe, wzbudzi to podejrzenia. Natomiast gdyby były niższe, mogą skłonić potencjalnego pracodawcę, aby obniżyć proponowaną pensję.

Uważa się, że list motywacyjny (a przynajmniej jego zasadniczy tekst) nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4. Należy koncentrować się w nim na konkretach, podawać fakty, liczby i osiągnięcia, pisać w sposób zwięzły. Pracodawca nie myśli o Twojej satysfakcji zawodowej, lecz o swoim zysku. Musisz mu wyjaśnić co masz do zaoferowania i w jaki sposób wpłynie to na pomnażanie zysku firmy.

Najlepiej jest zaadresować list bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji. Czasami nie znalezienie takiej osoby, może być potraktowane jako zniewaga. Jeśli jednak jest to niemożliwe i adresujesz np. do określonego działu, wtedy dokładnie sprawdź jego poprawną nazwę. Nie zapomnij stosować zwrotów grzecznościowych typu: „Szanowny Pan”, „Z poważaniem” itp. Zawsze podpisuj się pod listem.

W przypadku listów motywacyjnych wysyłanych do różnego rodzaju agencji doradztwa personalnego, prowadzących bazy danych kandydatów i kojarzących ich z pracodawcami, należy bardziej koncentrować się na własnych oczekiwaniach w stosunku do pracodawcy, podać interesującą branżę, stanowisko. Zwiększysz wtedy swoje szanse na otrzymanie oferty pracy.

List motywacyjny powinien zostać napisany starannie i na papierze dobrej jakości. Zadbaj także o to, aby prezentowane w nim dane były aktualne. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wysyłasz stary, może nawet pogięty, czy zaplamiony list motywacyjny.

Ponieważ list motywacyjny jest najczęściej wysyłany razem z CV, zadbaj aby informacje zawarte w jednym i drugim wzajemnie się nie wykluczały. Oprawa graficzna, rodzaj czcionki itp. listu motywacyjnego i CV powinny ze sobą współgrać.

W liście motywacyjnym nie należy powtarzać danych, które już znalazły się w CV. Można jednak rozwinąć te informacje, które są istotne z perspektywy pracodawcy i przedstawić je w interesujący sposób. Powinny być jednak istotne jeśli chodzi o wymogi stanowiska, na które aplikujesz. Można użyć zwrotów, które zostały zastosowane w ogłoszeniu. Pisz o faktach, podawaj liczby i konkretne osiągnięcia.