Cechy „idealnego” kandydata

Praktycznie wszyscy pracodawcy szukają u kandydatów pewnych określonych cech. Jakkolwiek wymagania zmieniają się w zależności od stanowiska, to jednak istnieje zasób cech uniwersalnych, takich którymi nie pogardzi żaden pracodawca. To kim jesteś na co dzień niekoniecznie musi być tożsame z tym kim będziesz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na jej potrzeby możesz wykreować taki wizerunek samego siebie, który podkreśli pożądane przez pracodawcę cechy.

Do cech uniwersalnych, które prawie zawsze są przez pracodawcę mile widziane należą:

  • umiejętność wzbudzenia zaufania;
  • szybkie uczenie się nowych rzeczy;
  • umiejętność dostosowywania się do zmian i otoczenia;
  • sprawne współdziałanie w zespole, umiejętność motywowania współpracowników;
  • etyka pracy, wysokie wartości moralne;
  • umiejętność budowania kontaktów, nawiązywanie długotrwałych relacji;
  • sprawna komunikacja, zarówno werbalna jak i na piśmie, bycie osobą komunikacyjną;
  • samodzielność;
  • zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów, przedstawiania rozwiązań;
  • przejawianie inicjatywy i zaangażowania.

Nie są to jedyne pożądane cechy. Jednak warto zwrócić na nie uwagę i spełnić oczekiwania pracodawcy. Pamiętaj złotą zasadę: jeśli chcesz coś sprzedać, daj klientowi to, co chce on kupić. Coś takiego jak „idealny” kandydat nie istnieje. Rekrutujący poszukują kandydatów na stanowisko, charakteryzujących się konkretnymi właściwościami.

Mówiąc w skrócie, jeśli jesteś osobą otwartą, dynamiczną, lubiącą nowe wyzwania, to nie staraj się o stanowisko wymagające osoby spokojnej, która się spełnia wykonując monotonne czynności i np. jej praca polega na „wklepywaniu” danych do komputera. A jeśli już o taką pracę się starasz, to musisz dostosować się do wymagań, jakie ma wobec Ciebie pracodawca. Dostosować się do wizji, jaką bez wątpienia wykreował sobie w umyśle. Nie możesz wtedy epatować żądzą przygody, ale zaprezentować się jako osoba odpowiednia na to określone stanowisko.

Rozmowa kwalifikacyjna to ostatni etap poszukiwania pracy. To właśnie podczas niej zapada decyzja o zatrudnieniu. Już samo zaproszenie powinieneś (powinnaś) traktować jako sukces. Ktoś zwrócił na Ciebie uwagę i chce się dowiedzieć czy będziesz odpowiednim kandydatem do pracy w firmie, w której on sam pracuje. Postaraj się potwierdzić obraz utworzony na podstawie Twojego CV i listu motywacyjnego.