Elementy występujące w CV

Właściwie przygotowane CV powinno składać się przynajmniej z trzech podstawowych części, do których zalicza się: dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Każda z nich jest omawiana w osobnym akapicie. Oprócz tych informacji umieszcza się w nim również inne elementy, takie jak: referencje, zainteresowania, cel podjęcia nowej pracy, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, informacje dodatkowe.

Dane osobowe

Należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym, a jeśli siedziba firmy jest w innym kraju też numer kierunkowy do Polski), prywatny e-mail. Określa się tutaj datę i miejsce urodzenia, stan cywilny itp.

Cel

W kilku słowach warto napisać jakiego stanowiska dotyczy oferta, dlaczego pragniesz pracować w tej firmie i co chcesz osiągnąć podejmując w niej pracę. Dzięki temu łatwiej sklasyfikować kandydata. Cel podjęcia pracy powinien zostać sformułowany w taki sposób, aby czytający chciał zapoznać się z resztą dokumentu.

Wykształcenie

Stosuje się odwrócony porządek chronologiczny, co znaczy że daty i uzyskane stopnie naukowe umieszcza się od zdobytych ostatnio, a następnie cofając się w czasie, do wcześniejszych. Nie należy używać skrótów (np. mgr), lecz pisać pełną nazwę (np. magister socjologii). Pod nazwą tytułu naukowego zamieszcza się nazwę uczelni, miasto w którym się ona znajduje i główny kierunek studiów.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe również podaj w odwróconym porządku chronologicznym. Najpierw określ datę i nazwę zajmowanego stanowiska, następnie nazwę zakładu pracy i miejscowość. Później wymień zakres obowiązków przypisanych do konkretnego stanowiska i najważniejsze osiągnięcia zawodowe. Jeśli został wybrany model CV chronologicznego, to właśnie tutaj można podać informacje o wyuczonych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Jest to bardzo ważny element CV i trzeba przeznaczyć na jego opracowanie wiele czasu i dokładnie go przemyśleć.

Dodatkowe kwalifikacje

W tej części zawarte są informacje o dodatkowych kursach i szkoleniach, które pomogły Ci w rozwoju zawodowym. Warto wspomnieć tylko o tych, które były w jakiś sposób użyteczne w Twojej pracy lub mogą się przydać na stanowisku, na które aplikujesz. Pamiętaj o unikaniu specjalistycznego słownictwa, ponieważ osoba czytająca CV może się na tym nie znać i błędnie zaklasyfikować jakąś umiejętność.

Inne umiejętności

Pochwal się posiadanymi przez siebie innymi umiejętnościami, które mogą mieć znaczenie dla pracodawcy. Można napisać o znajomości programów komputerowych, posiadaniu prawa jazdy, zdobytych uprawnieniach, znajomości języków obcych (czasami przedstawia się to w osobnej części).

Zainteresowania

Uwzględnij te zainteresowania, które rzeczywiście pielęgnujesz i nie ograniczaj się do szablonowej informacji. Dobrze jest, jeśli zainteresowania mają związek ze stanowiskiem, na które się aplikuje. Podanie informacji o jakiejś niszowej dziedzinie może sprowokować ciekawą dyskusję i zadziałać na korzyść kandydata, gdyby został o to zapytany.

Informacje dodatkowe

W tym miejscu można podać swoje zainteresowania pozazawodowe, np. członkostwo w organizacjach, pełnione funkcje, informacje o nagrodach, pochwałach, wyróżnieniach itp.

Referencje

Najlepiej jest napisać w CV, że referencje są udostępniane na życzenie i faktycznie mieć przygotowaną listę referencji w przypadku, gdyby były one potrzebne. Referencje mogą być pisemne lub ustne. Jeśli je podajesz, powołuj się na konkretne osoby, które mogą ich udzielić.