Formularz oceny kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej

Zobacz przykład formularza oceny kandydata do wypełnienia po rozmowie kwalifikacyjnej.

FORMULARZ OCENY KANDYDATA
PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

INSTRUKCJA

Dokument ten zawiera miejsce na wpisanie i ocenę kluczowych kompetencji, wymaganych od kandydatów na dane stanowisko oraz skalę oceny. Skala ta powinna być wykorzystywana przez wszystkich rekrutujących w trakcie wszystkich etapów selekcji kandydata, aby zapewnić spójność oceny w całym procesie rekrutacji.

Dokument ten jest wypełniany na każdym etapie procesu rekrutacji kandydata przez poszczególne osoby uczestniczące w danym etapie. Zbiorcza ocena końcowa, określana na podstawie wszystkich ocen indywidualnych wystawianych przez…

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład