Elementy w CV

Elementy występujące w CV

Właściwie przygotowane CV powinno składać się przynajmniej z trzech podstawowych części, do których zalicza się: dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Każda z nich jest omawiana w osobnym akapicie. Oprócz tych informacji umieszcza się w nim również inne elementy, takie jak: referencje, zainteresowania, cel podjęcia nowej pracy, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, informacje dodatkowe. Dane osobowe Read more about Elementy występujące w CV[…]

Cechy dobrego CV

Nie jest możliwe wskazanie jednego uniwersalnego i zarazem skutecznego wzoru CV. Nie istnieją jednolite zasady, czy też prawdy absolutne pomocne przy jego konstruowaniu. Można natomiast wyróżnić pewne cechy, które powinno ono posiadać, aby zbliżyć się do doskonałości. Dotyczą one m.in. objętości, wyglądu, układu, wymaganych elementów. Wszystkie te sugestie traktuj jednak w sposób selektywny. Pamiętaj, że Read more about Cechy dobrego CV[…]

Curriculum vitae (CV) - definicja

Curriculum vitae (CV) – definicja

Curriculum vitae to nic innego jak dokument, będący pierwszą formą kontaktu kandydata do pracy z potencjalnym pracodawcą. Stanowi wizytówkę osoby, która go wysłała, a także służy pracodawcy do oceny kandydata i w efekcie podjęcia decyzji, czy warto go zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, czy też nie. Właśnie dlatego CV przygotowuje się bardzo starannie, a wręcz perfekcyjnie. Read more about Curriculum vitae (CV) – definicja[…]

Wzór CV funkcjonalnego

Wzór CV funkcjonalnego

CV funkcjonalne pozwala uwypuklić posiadane kwalifikacje i umiejętności, podkreślić niewykorzystany do tej pory potencjał. W tym rodzaju CV często pomija się nazwy zajmowanych stanowisk. CV funkcjonalne jest korzystne dla osób niedysponujących bogatym doświadczeniem zawodowym, czy też spójnym rozwojem kariery zawodowej.  Wzór CV funkcjonalnego  CURRICULUM VITAE Dane osobowe Imię i nazwisko: ………………………….. Data i miejsce urodzenia: Read more about Wzór CV funkcjonalnego[…]

Wzór CV chronologicznego

Wzór CV chronologicznego

W CV chronologicznym umieszcza się doświadczenia zawodowe w kolejności chronologicznej, zaczynając od aktualnych. Jest to rodzaj CV korzystny dla osób z bogatym dorobkiem zawodowym.  Wzór CV chronologicznego  CURRICULUM VITAE Dane osobowe Imię i nazwisko: ………………………….. Data i miejsce urodzenia: ………………………….. Adres zamieszkania: ………………………….. Dane kontaktowe: ………………………….. Doświadczenie zawodowe …..[data rozpoczęcia i zakończenia]……. …….[nazwa firmy, stanowisko, Read more about Wzór CV chronologicznego[…]

Rodzaje CV

Nie ma jednego obowiązującego schematu CV. Decyzja o tym jaki rodzaj CV wybrać, powinna być uwarunkowana celem i doświadczeniami zawodowymi, jakimi dysponuje kandydat na stanowisko. Występują trzy podstawowe typy CV: CV chronologiczne, CV funkcjonalne i CV mieszane. CV chronologiczne Najczęściej stosowanym rodzajem jest pierwszy z nich, tzn. CV chronologiczne, gdzie tuż po danych personalnych umieszcza Read more about Rodzaje CV[…]