List motywacyjny – definicja

List motywacyjny jest dokumentem składanym przez kandydata na stanowisko, mającym przekonać potencjalnego pracodawcę o tym, że powinien go zatrudnić. Stosowany jest pomocniczo w procesie rekrutacji. Ma charakter bardziej osobisty niż CV.

Nie jest on ani prośbą, ani też podaniem o pracę, chociaż jest tak czasem nazywany. List motywacyjny jest raczej pozytywną autoprezentacją kandydata w kontekście bardzo konkretnego ogłoszenia o pracę. Stanowi listę argumentów, których zadaniem jest dowieść pracodawcy, że dana osoba jest właściwym wyborem.

W liście motywacyjnym powinny znaleźć się informacje dotyczące tego dlaczego jesteś zainteresowany/a ofertą pracodawcy, czemu chcesz dla niego pracować, co Cię zmotywowało do tego, jakimi dysponujesz atutami. Każdą informację należy podawać biorąc pod uwagę wymogi stanowiska.

Nie powtarzaj jednak raz jeszcze (tzn. tak jak w CV) całego przebiegu kariery zawodowej, lecz umieść ją w kontekście własnych cech, umiejętności, kwalifikacyjni. Pokaż, że wyboru ścieżki kariery dokonałeś w sposób przemyślany i konsekwentnie ją rozwijałeś.

List motywacyjny należy napisać w sposób rzeczowy i konkretny, ale jednocześnie ciekawy. Osoba go czytająca zwróci uwagę na układ i styl wypowiedzi, użyte słownictwo. Jest to szczególnie istotne w przypadku stanowisk, gdzie ceniona jest forma wypowiedzi na piśmie. List dostarczy osobie rekrutującej wiedzy o Twoich kompetencjach komunikacyjnych.

Pracodawca dzięki zapoznaniu się z listem motywacyjnym, zorientuje się w jakim stopniu kandydat zna słownictwo używane w danej branży. Świadczy to o wiedzy kandydata i znajomości branży.

Najczęściej list motywacyjny składa się razem z CV. Nie jest to jednak reguła i możesz zostać poproszony/a o to, aby nie załączać takiego listu i przesłać jedynie CV. List motywacyjny stanowi rodzaj oprawy dla CV. Co za tym idzie, powinien być spójny z danymi w nim zawartymi.

Jeśli zadaniem CV jest sprzedanie Ciebie i umożliwienie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, to za pomocą listu motywacyjnego sprzedajesz swoje CV: „listy motywacyjne są wstępem do Twojego CV. Ich zadaniem jest nakłonienie czytelnika, aby zapoznał się z całym życiorysem oraz wyjaśnienie wszystkich «trudnych» zagadnień, które mogłyby inaczej działać na Twoją niekorzyść.

Listy motywacyjne mówią potencjalnemu pracodawcy, dlaczego chcesz otrzymać pracę, dlaczego powinien się z Tobą spotkać i że jesteś gotowy do podjęcia pracy. Dobry list motywacyjny powinien wywołać wrażenie, że Twój życiorys jest naprawdę dobry, a tym samym, że Ty jesteś odpowiednim kandydatem. Możesz tu wyjaśnić wszystko, co Twoim zdaniem nie jest oczywiste, wymaga dodatkowego komentarza itp.” (Amos 2001: 43).

Niektórzy zastanawiają się czy list motywacyjny jest w ogóle czytany. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Jeśli chcesz zostać zaproszony/a na rozmowę kwalifikacyjną, powinieneś/aś starannie przygotować obydwa dokumenty.