Najczęstsze błędy popełniane w listach motywacyjnych

Powinieneś/aś sprawdzić, czy nie popełniłeś/aś błędów, które mogą doprowadzić do odrzucenia Twojej aplikacji. Do najczęstszych błędów należą:

 • błędy stylistyczne, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne;

 • przepisywanie informacji z CV, zamiast rozwinięcia cech istotnych z perspektywy stanowiska;

 • nie określenie jakie korzyści będzie miał pracodawca z zatrudnienia danej osoby;

 • koncentrowanie się jedynie na własnych korzyściach;

 • nieestetyczny wygląd listu;

 • zbyt długi i szczegółowy opis;

 • brak informacji o jakie stanowisko ubiega się kandydat;

 • brak danych kontaktowych – są one podawane w CV, jednak powinny się znaleźć również w liście motywacyjnym;

 • zbyt agresywny, napastliwy ton wypowiedzi;

 • nie stosowanie form grzecznościowych;

 • stosowanie formy „Pan/Pani” przed własnym nazwiskiem;

 • niezrozumiały język wypowiedzi, używanie specjalistycznego żargonu;

 • ekscentryczny styl;

 • list motywacyjny zawiera negatywne informacje o kandydacie i stawia go w niekorzystnym świetle;

 • korzystanie z gotowych szablonów dostępnych w internecie;

 • sprawianie wrażenie egocentryka przez ciągłe stosowanie pierwszej osoby.