Rodzaje CV

Nie ma jednego obowiązującego schematu CV. Decyzja o tym jaki rodzaj CV wybrać, powinna być uwarunkowana celem i doświadczeniami zawodowymi, jakimi dysponuje kandydat na stanowisko. Występują trzy podstawowe typy CV: CV chronologiczne, CV funkcjonalne i CV mieszane.

CV chronologiczne

Najczęściej stosowanym rodzajem jest pierwszy z nich, tzn. CV chronologiczne, gdzie tuż po danych personalnych umieszcza się doświadczenia zawodowe w kolejności chronologicznej, zaczynając od aktualnych. Jeśli jednak jesteś absolwentem, rozpocznij od swojego wykształcenia, a więc to informacje dotyczące edukacji znajdą się tuż pod danymi personalnymi.

Układ ten jest preferowany przez pracodawców, ponieważ mogą dzięki niemu zapoznać się z całą historią kariery kandydata. Należy go używać wtedy, gdy pracowałeś na stanowiskach coraz wyższych, powiązanych z posadą o którą aktualnie się starasz. Występuje ciągłość pracy, a więc nie było przerw lub były one krótkie.

CV funkcjonalne

CV funkcjonalne jest polecane osobom, które chcą podkreślić znaczenie swoich kwalifikacji i umiejętności. Mówi ono o mocnych stronach pracownika. Powinien je napisać kandydat, który chce zademonstrować swój niewykorzystany potencjał, nadać karierze zawodowej inny kierunek albo wrócić do pracy po dłuższej przerwie. CV funkcjonalne stosują osoby, które nie mogą pochwalić się spójnym rozwojem kariery zawodowej lub ich były pracodawca nie był szczególnie znany czy ceniony. Jest to typ wykorzystywany przez tzw. „wolnych strzelców”, którzy często zmieniali miejsca zatrudnienia.

Układ ten jest stosowany w sytuacji kiedy kandydat nie ma zbyt spektakularnego doświadczenia zawodowego (np. jest absolwentem) lub jego dotychczasowe zatrudnienie nie ma wiele wspólnego z nowym stanowiskiem, a także gdy występuje dłuższa przerwa w pracy. Zastosowanie CV funkcjonalnego może rodzić u osoby rekrutującej przekonanie, że kandydat chce coś ukryć. Jeśli zdecydujesz się na tę formę, warto abyś miał tego świadomość.

CV mieszane

Kiedy doświadczenie zawodowe nie jest Twoją mocną stroną, możesz zastosować życiorys mieszany (CV mieszane). Dzięki niemu możliwe jest zaprezentowanie dotychczasowej kariery zawodowej, a także umiejętności, które udało Ci się zdobyć poza pracą w zawodzie.

Inne rodzaje CV

Wyróżnia się także inne rodzaje CV. Jednym z nich jest Success CV, które jest polecane dla osób z dużymi osiągnięciami, wystawiającymi im najlepsze świadectwo. Success CV jest podobne w konstrukcji do CV funkcjonalnego, ale w pierwszej jego części należy wpisać przykłady konkretnych sukcesów.

Występuje jeszcze Skill CV, skoncentrowane na umiejętnościach kandydata. Stosowane jest wtedy gdy doświadczenie zawodowe nie stanowi Twojej mocnej strony, a wręcz jest niewielkie lub zerowe. W Skill CV powinieneś/powinnaś wpisać konkretne umiejętności, nie zaś skupiać się na przebiegu kariery zawodowej, która prawdopodobnie nie jest zbyt interesująca dla przyszłego pracodawcy. Skoncentruj się na umiejętnościach leżących w obszarze zainteresowań pracodawcy.

W celu ujednolicenia szablonu życiorysu, a co za tym idzie ułatwienia podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowała wzory CV dla obywateli Unii. Znaleźć je można pod adresem http://europass.cedefop.europa.eu, gdzie szczegółowo określono europejskie standardy.