Rozmowa kwalifikacyjna – definicja

Rozmowa kwalifikacyjna jest kolejnym etapem na drodze do otrzymania propozycji pracy. W tym sensie jej celem jest nakłonienie pracodawcy do zaoferowania Ci zatrudnienia. Jeśli ma być skuteczna (tzn. zakończona ofertą zatrudnienia), kandydat powinien mówić językiem korzyści, jakie przyniesie przyszłemu pracodawcy. Oznacza to, że powinien wyeksponować te swoje cechy, których poszukuje osoba rekrutująca i które będą stanowiły wartość dla firmy.

Z punktu widzenia rekrutującego celem procesu selekcji jest przewidzenie, który z kandydatów chcących podjąć pracę na określonym stanowisku będzie najwłaściwszy. Pragnie on zatem dowiedzieć się czy jesteś odpowiednim człowiekiem na to stanowisko, jakie posiadasz umiejętności i kompetencje, czy potrafisz pracować w zespole. Zostaną sprawdzone dane, które podałeś(aś) w CV dotyczące m.in. posiadanych kwalifikacji i kompetencji, doświadczenia zawodowego, ale też informacji, których tam nie zawarłeś(aś).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej staraj się podkreślać swoje atuty. Zaprezentuj się jako osoba pozytywnie nastawiona do ludzi i świata, sympatyczna, miła. Jest to trudne, gdyż rozmowa kwalifikacyjna należy do sytuacji mocno stresujących. Jej przebieg może wpłynąć na dalsze, nawet długie lata Twojego życia. Będziesz prowadzić dyskusję z osobą, która odbywa podobne rozmowy kilka razy dziennie, co dodatkowo potęguje onieśmielenie i obawę przed upokorzeniem.

Z tych powodów rekomenduje się odbycie kilku „próbnych” rozmów kwalifikacyjnych u pracodawców, na których Ci mniej zależy. W ten sposób przygotujesz się do rozmowy, która rzeczywiście ma dla Ciebie wielkie znaczenie. Przekonasz się jak to wygląda i czego oczekiwać.

Jeśli nie chcesz chodzić na tego typu rozmowy, możesz także przygotować własną listę pytań i odpowiedzi. Następnie wypowiedz je na głos, aby sprawdzić ich brzmienie albo poproś kogoś znajomego, aby wcielił się w rolę kadrowego. Niech zada Ci wiele trudnych pytań, na które będziesz odpowiadał(a). Podejdź do tego poważnie, ponieważ w trakcie prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie już miejsca na poprawki.

Pamiętaj również o tym, że masz jedną przewagę nad pracodawcą. On już Cię wybrał, a więc analiza dokumentów aplikacyjnych wypadła pomyślnie. Spełniłeś(aś) tym samym wymagania stawiane na tym stanowisku i wydałeś(aś) się na tyle ciekawy, aby Cię zaprosić. Jest to przewaga, którą posiadasz, ponieważ teraz musisz tylko potwierdzić, że jesteś osobą, za którą Cię wzięto.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie oddawaj całkowicie inicjatywy rekrutującemu. Pod koniec rozmowy sam(a) zadawaj pytania dotyczące przyszłości firmy, perspektyw, możliwości rozwoju itp. Dzięki temu nie będziesz sprawiał(a) wrażenia osoby zdesperowanej, która przyjmie każde warunki. Stajesz się w ten sposób bardziej atrakcyjny(a) w oczach pracodawcy, a także masz lepszą pozycję przy negocjowaniu zarobków. Prezentujesz się jako osoba zdecydowana, która wie czego chce.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie negocjuje się zarobków. Robi się to dopiero po otrzymaniu oferty pracy. Kwestię wynagrodzenia należy poruszyć tylko wtedy, jeśli padnie takie pytanie. Jednak także w takiej sytuacji, odpowiadaj z dużą ostrożnością i staraj się wybadać jakie zarobki przewidziano na tym stanowisku.

Po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej w dobrym tonie jest wysłać podziękowania do osoby, która ją przeprowadziła. W ten sposób odróżnisz się od innych kandydatów i pozwolisz pozytywnie zapamiętać. Podziękowanie będzie stanowiło świadectwo, że zależy Ci na tej pracy. Dzięki niemu przypomnisz o sobie pracodawcy.