Wzór CV chronologicznego

W CV chronologicznym umieszcza się doświadczenia zawodowe w kolejności chronologicznej, zaczynając od aktualnych. Jest to rodzaj CV korzystny dla osób z bogatym dorobkiem zawodowym.

 Wzór CV chronologicznego 

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe

Imię i nazwisko: …………………………..
Data i miejsce urodzenia: …………………………..
Adres zamieszkania: …………………………..
Dane kontaktowe: …………………………..

Doświadczenie zawodowe

…..[data rozpoczęcia
i zakończenia]…….
…….[nazwa firmy, stanowisko, obowiązki]…….
…..[data rozpoczęcia
i zakończenia]…….
…….[nazwa firmy, stanowisko, obowiązki]…….
…..[data rozpoczęcia
i zakończenia]…….
…….[nazwa firmy, stanowisko, obowiązki]…….

Wykształcenie

…..[data rozpoczęcia
i zakończenia]…….
…….[nazwa szkoły]…….
…..[data rozpoczęcia
i zakończenia]…….
…….[nazwa szkoły]…….
…..[data rozpoczęcia
i zakończenia]…….
…….[nazwa szkoły]…….

Dodatkowe kwalifikacje

…..[data ukończenia]….. …….[nazwa kursu, szkolenia itp.]…….
…..[data ukończenia]….. …….[nazwa kursu, szkolenia itp.]…….
…..[data ukończenia]….. …….[nazwa kursu, szkolenia itp.]…….

Dodatkowe umiejętności

…[nazwa umiejętności,
np. język angielski,
obsługa komputera]…
……[stopień opanowania, nazwy programów itp.]…..

Zainteresowania

…………….[wymienić po przecinku]…………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zobacz: Przykład CV chronologicznego.