Wzór listu motywacyjnego

Nie istnieje jeden uniwersalny wzór listu motywacyjnego. List motywacyjny może być pisany bezpośrednio do pracodawcy w odpowiedzi, np. na ogłoszenie w prasie, ale też można go wysłać „w ciemno”, mając nadzieję na znalezienie pracy w konkretnej firmie. Za każdym razem należy wziąć pod uwagę konkretną sytuację, miejsce do którego jest adresowany i oczekiwania pracodawcy.

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko,
adres,
nr telefonu
adres mailowy]

[imię i nazwisko adresata,
nazwa firmy,
ewentualnie nazwa działu,
adres]

Dotyczy: …..[nazwa stanowiska i/lub numer referencyjny]…..

LIST MOTYWACYJNY

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do ogłoszenia prasowego („[nazwa gazety]” z dnia ……….) zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko ……………….. .

Posiadam kilkuletnie doświadczenie ………………. . Praca na stanowisku ……………….. pozwoliła mi na ………………..

W zeszłym roku uruchomiłem ………………..

Oczekuję, że jak najszybciej będę miał możliwość zademonstrowania ………………..

List ten oraz załączone CV zawierają podstawowe informacje dotyczące moich osiągnięć zawodowych. Chętnie rozwinąłbym ten temat podczas spotkania, mając na uwadze możliwość pracy w Państwa firmie.

Z poważaniem
[odręczny podpis]
[imię i nazwisko]

Załączniki:
………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wzór listu motywacyjnego